ЕБ мыйзамдары

ЕБ мыйзамдары

Негизги регламент (еб) 2018/848 а мыйзамдардын регламентинин (еб) 834/207 кирет. Биринчиден, 2022 Консолидацияланган негизги принципго; Сиз ага https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0848-20220101 шилтемесинен кире аласыз.

Европа Бирлигинин № 2018/848 Жаңы Негизги Регламентинин (ЕБ) 57-беренесине ылайык; (ЕБ) № 834/2007 Регламенттин 33 (3) беренесине ылайык Европа Биримдиги тарабынан эквиваленттүү көзөмөл органы катары таанылган Başak Ecological, № 834/2007 Регламентке (ЕБ) ылайык контролдоо жана сертификацияны жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу. 834/2007 2024-жылдын 31-декабрына чейин.

Регламент (ЕБ) № 834/2007, ал үчүн учурда Başak Ekoloji уруксаты бар; Сиз ага https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02007R0834-20130701 шилтемесинен кире аласыз.

Европа Биримдигине органикалык продукцияны импорттоо максатында (ЕБ) № 834/2007 Регламенттин 33(2) жана (3)-беренесине ылайык таанылган үчүнчү өлкөлөрдүн тизмеси жана контролдоочу органдардын жана контролдоочу органдардын тизмеси ЕС) № 2018/848 Европа Парламентинин жана Кеңешинин Регламентине ылайык, 2021/2325 Аткаруучу Регламент 2021-жылдын 29-декабрындагы L 465/8 расмий гезитинде жарыяланган. Жаңы тизме менен Башак Экологиялык кайра иштетилбеген органикалык чөп азыктары (A) жана кайра иштетилген органикалык айыл чарба азыктары (D) алкагында Түркияда жана Кыргызстанда, ошондой эле Бириккен Араб Эмираттарында таанылды. Тиешелүү жобого; Ага https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2325/oj шилтемесинен кире аласыз.

(ЕБ) № 834/2007 Регламенттин 33(3) беренесине ылайык Европа Биримдиги тарабынан эквиваленттүү контролдоочу органдар катары таанылган контролдоо органдары жана № 834/2007 жобосуна ылайык учурда органикалык өндүрүш менен алектенген ишкерлер (анын ичинде ишкерлер Түздөн-түз экспорт кылбаңыз) жаңы негизги жөнгө салууга дуушар болот (ЕБ) 2018/848 боюнча кээ бир жаңы эрежелерди аныктайт.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/2306/oj

Ал Европа Биримдигине импорттолууга арналган органикалык жана өткөөл продуктуларды ташуулар үчүн Инспекция сертификатына (COI) карата расмий көзөмөлдү жана эрежелерди аныктаган Европарламенттин жана Кеңештин № 2018/848 Регламентине (ЕБ) толуктайт жана 2022-жылдын 01-январында күчүнө кирет. Сиз (ЕБ) 2021/2306 күчүнө кирген жана 1235/2008 күчүн жоготкон Регламентке https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/2306/oj дарегинен кире аласыз.

Негизги Актынын (ЕБ) 2018/848 менен Европа Парламентинин жана органикалык өндүрүш жана маркировкалоо боюнча Кеңешинин негизинде ишке ашыруу жана толуктоо, Кеңештин Регламентинин (ЕБ) 834/2007 ) күчүн жоготту ) төмөндө келтирилген:

Мандаттык аталымы Ссылка
2018 жылдын 30 май күнү Еуропалык Парламент жана Советтинин қарары (ЕС) 2018/848, 2007 жылы 834 саналы Кеңес нормативтік актін алып тастайтын, органикалық өнімдер мен органикалық өнімдердің белгілерленуі туралы Авропалық Парламенті және Кеңестінің нормативтік актісі

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0848-20220101

2020 жылдың 26 мамыры Комиссияның орындаушы нормативтік акті (ЕС) 2020/464, (ЕС) 2018/848 саналы Парламент және Совет нормативтік актін орындауға арналған, органикалық өнімдердің өткенге дейін көрсеткіштерімен қайтаруға арналған, Комиссияның орындаушы нормативтік акті

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020R0464-20211125

2020 жылдың 24 қыркүйегі Комиссияның делегациялық нормативтік акті (ЕС) 2020/2146, (ЕС) 2018/848 саналы Парламент және Совет нормативтік актін толтырып беру үшін, органикалық өнімдердің исключительді өнімдері туралы

http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2146/oj

2021 жылдың 22 ақпаны Комиссияның орындаушы нормативтік акті (ЕС) 2021/279, (ЕС) 2018/848 саналы Парламент және Совет нормативтік актін орындау үшін, органикалық өнімдер мен органикалық өнімдердің белгілерленуі туралы, белгілі ережелерді қамтамасыз ету

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/279/oj

2021 жылдың 21 қаңтары Комиссияның делегациялық нормативтік акті (ЕС) 2021/771, (ЕС) 2018/848 саналы Парламент және Совет нормативтік актін толтырып беру үшін, органикалық өнімдердің ресми контролі және топ контрольшылардың ресми контролі және белгілердің контролі туралы, исключительді өнімдерді толтыру үшін

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0771-20210511

2021 жылдың 15 шілдесі Комиссияның орындаушы нормативтік акті (ЕС) 2021/1165, органикалық өнімдердің қолданылатын бөлімдері мен элементтері туралы

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1165/oj

2021 жылдың 7 мамысы Комиссияның делегациялық нормативтік акті (ЕС) 2021/1189, (ЕС) 2018/848 саналы Парламент және Совет нормативтік актін толтырып беру үшін, органикалық жиынттық материалдан ағаштық өнімдердің өнімдері туралы

http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1189/oj

2021 жылдың 27 мамыры Комиссияның делегациялық нормативтік акті (ЕС) 2021/1342, (ЕС) 2018/848 саналы Парламент және Совет нормативтік актін толтырып беру үшін, 2007 жылы 834 саналы Жеделдин 33(2) және (3) бабысына сәйкес, Еуропалық Одаға жаңыланатын органикалық өнімдерге және заңды қағаздарға байланысты танылулықтарды тексеру назар алынады

http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1342/oj

2021 жылдың 19 желтоқсаны Комиссияның орындаушы нормативтік акті (ЕС) 2021/1378, (ЕС) 2018/848 саналы Парламент және Совет нормативтік актін орындау үшін, органикалық мен өткен дәрежедегі өнімдерді қолданатын, оларды экспорттегі операторлар, топ операторлар және экспорттегі органдар үшін берілген сертификат және (ЕС) 2018/848 саналы Парламент және Совет нормативтік актін толтырып беру үшін танылған бақылау органдары мен бақылау ұйымдарының тізімін жасау үшін байланысты ережелерді көрсету

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R1378-20220101

2021 жылдың 13 шілдесі Комиссияның делегациялық нормативтік акті (ЕС) 2021/1698, (ЕС) 2018/848 саналы Парламент және Совет нормативтік актін толтырып беру үшін, органикалық сертификатты операторлар мен оператор топтары, және органикалық өнімдерді бақылауға мүмкіндік беретін бақылау органдары мен бақылау ұйымдарының, олардың жүргізу нәтижелері және олардың жүргізу туралы ережелерін белгілеу

http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1698/oj

2021 жылдың 1 желтоқсаны Комиссияның орындаушы нормативтік акті (ЕС) 2021/2119, (ЕС) 2018/848 саналы Парламент және Совет нормативтік актін орындау үшін, операторлар мен оператор топтарынан талап етілген белгілі жазбалар мен айтымдамалар мен сертификаттарды беру үшін техникалық құралдар туралы ережелерді көрсету

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2119/oj

2021 жылдың қарашасы 21 Комиссияның делегациялық нормативтік акті (ЕС) 2021/2306, Еуропалық Одаға импорттелетін органикалық және өткендегі уақыттағы өнімдердің жолауларына байланысты ресми бақылаулар мен бақылау сертификаты туралы ережелерді сипаттау

http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2306/oj

2021 жылдың қарашасы 21 Комиссияның орындаушы нормативтік акті (ЕС) 2021/2307, Еуропалық Одаға импорттелетін органикалық және өткендегі уақыттағы өнімдер үшін керек белгі мен хабарламалар туралы ережелерді көрсету

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2307/oj

2021 жылдың 16 шілдесі Комиссияның орындаушы нормативтік акті (ЕС) 2021/2325, Еуропалық Парламент және Советтің (ЕС) 2018/848 саналы нормативтік актін бойынша, Органикалық өнімдерді Еуропа Одағына импорттау үшін (ЕС) 834/2007 саналы Кеңес нормативтік актінің 33(2) және (3) баптарына сәйкес, танылған үшінші мемлекеттер тізімі мен бақылау органдары мен бақылау ұйымдары тізімін белгілеу

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2325/oj

стандарттар

Кызматтар

Дароо кардар өкүлүнөн жардам алыңыз
Органикалык айыл чарба тармагындагы кызматтар жана стандарттар тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн биз менен байланышыңыз.

2012-жылы ишин баштаган Başak Ekoloji, Тамак-аш, айыл чарба жана мал чарба министрлиги менен Түркиянын аккредитация агенттигинин текшерүүсүнүн натыйжасында берилген ыйгарым укуктарга ылайык органикалык айыл чарбада текшерүү жана сертификация кызматтарын көрсөтөт.

Başak Ekolojik

Толук маалымат алуу үчүн биз менен байланышыңыз