AB Mevzuatı

AB Mevzuatı

İlk olarak 30 Mayıs 2018’de yayınlanan, (EU) 834/2007 sayılı Konsey Yönetmeliği’ni yürürlükten kaldıran, Organik üretim ve organik ürünlerin etiketlenmesi ile ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin ana Yönetmeliği (EU) 2018/848, 01 Ocak 2022 itibarı ile yürürlüğe girmiştir. İlk yayınlandığı tarihten, 01 Ocak 2022 tarihine kadar yapılan tüm değişiklik ve düzeltmeleri içeren birleştirilmiş ana yönetmeliğe; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0848-20220101 linkinden ulaşabilirsiniz.

(EU) 2018/848 sayılı Avrupa Birliği Yeni ana Yönetmeliğinin 57. Maddesi uyarınca; (EU) 834/2007 Sayılı Yönetmeliğin 33(3) Maddesine göre Avrupa Birliği tarafından eşdeğer kontrol organı olarak tanınan Başak Ekolojik 31 Aralık 2024 tarihine kadar (EU) 834/2007 Sayılı Yönetmeliğe göre kontrol ve sertifikasyon yapmaya yetkilidir.

(EU) 834/2007 Sayılı, Başak Ekolojik’in halen yetkili olduğu Yönetmeliğe; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02007R0834-20130701 linkinden ulaşabilirsiniz.

Organik ürünlerin Avrupa Birliğine ithal edilmesi amacıyla (EU) 834/2007 sayılı Yönetmeliğin 33(2) ve (3) Maddesi kapsamında tanınan üçüncü ülkeler listesi ve kontrol otoriteleri ve kontrol organları listesi, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin (EU) 2018/848 sayılı Yönetmeliği uyarınca, Uygulama Yönetmeliği (EU) 2021/2325, 29 Aralık 2021 tarihli L 465/8 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Yeni liste ile Başak Ekolojik, Türkiye ve Kırgızıstan yanısıra Birleşik Arap Emirlikleri’nde de işlenmemiş organik bitkisel ürünler(A) ve işlenmiş organik tarımsal ürünler(D) kapsamlarında tanınmıştır. İlgili yönetmeliğe; https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2325/oj linkinden ulaşabilirsiniz.

(EU) 834/2007 Sayılı Yönetmeliğin 33(3) Maddesine göre Avrupa Birliği tarafından eşdeğer kontrol organı olarak tanınan kontrol organları ile halen (EU) 834/2007 Sayılı Yönetmeliğe göre organik üretim yapan müteşebbisler (doğrudan ihracat yapmayan müteşebbisler de dahil) yeni ana yönetmelik (EU) 2018/848 uyarınca bazı yeni kuralları tanımlayan yönetmeliklere uyum göstermelidir.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin (EU) 2018/848 sayılı Yönetmeliği tamamlayan, Avrupa Birliğine ithal edilmesi amaçlanan organik ve geçiş sürecindeki ürünlerin sevkiyatlarına ilişkin resmi kontrolleri ve kontrol sertifikasına(Certificate of Inspection-COI) ilişkin kuralları tanımlayan, 01 Ocak 2022’de yürürlüğe giren ve (EU) 1235/2008’i yürürlükten kaldıran (EU) 2021/2306 sayılı Yönetmeliğe https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/2306/oj linkinden ulaşabilirsiniz.

(EU) 834/2007 sayılı Konsey Yönetmeliği’ni yürürlükten kaldıran, Organik üretim ve organik ürünlerin etiketlenmesi ile ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin ana Yönetmeliği (basic act) (EU) 2018/848, altında yer alan uygulama(implementing) ve tamamlayıcı(supplementing) yönetmelikleri aşağıda listelenmektedir:

Yönetmelik Adı Link
REGULATION (EU) 2018/848 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 May 2018
(EU) 834/2007 sayılı Konsey Yönetmeliği’ni yürürlükten kaldıran, Organik üretim ve organik ürünlerin etiketlenmesi ile ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0848-20220101

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/464 of 26 March 2020
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin (EU) 2018/848 sayılı Yönetmeliği’nin uygulanması için
Geçiş süreci organik ürünlerin geriye dönük tanınmasına ait gerekli belgelere ilişkin kuralları belirleyen Komisyon Uygulama Yönetmeliği


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020R0464-20211125

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2020/2146 of 24 September 2020
Organik üretimde istisnai üretim kuralları sunan, (EU) 2018/848 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği’ni tamamlayıcı yönetmelik


http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2146/oj

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/279 of 22 February 2021
Organik üretimde ve organik ürünlerin etiketlenmesinde, izlenebilirliği ve uyumu sağlamaya yönelik kontroller ve diğer önlemler ilgili olarak Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği (EU) 2018/848’in uygulanması için ayrıntılı kuralları sunan uygulama yönetmeliği


http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/279/oj

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/771 of 21 January 2021
Organik üretimde resmi kontroller ve grup operatörlerin resmi kontrolleri çerçevesinde belgesel hesaplarının kontrolleri için belirli kriterler ve koşulları sunan, (EU) 2018/848 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği’ni tamamlayıcı yönetmelik


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0771-20210511

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/1165 of 15 July 2021
belirli ürün ve maddelerin organik üretimde kullanılmasına izin verilmesi ve listelerinin oluşturulması hakkındaki uygulama yönetmeliği


http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1165/oj

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/1189 of 7 May 2021
Belirli cins veya türlerin organik heterojen materyalinden, bitkisel üretim materyalinin üretimi ve pazarlanmasına dair, (EU) 2018/848 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği’ni tamamlayıcı yönetmelik


http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1189/oj

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/1342 of 27 May 2021
(EU) 834/2007 Sayılı Yönetmeliğin 33(2) ve (3) Maddesi kapsamında Avrupa Birliği üyesi ülkelere ithal edilen organik ürünlere ve önlemlere ilişkin tanınmalarının denetlenmesi amacıyla üçüncü ülkeler ve kontrol otoriteleri ve kontrol organları tarafından gönderilecek bilgilere dair kuralları tanımlayan, (EU) 2018/848 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği’ni tamamlayıcı yönetmelik


http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1342/oj

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/1378 of 19 August 2021
Avrupa Birliğine organik ve geçiş dönemi ürün gönderen, üçüncü ülkelerdeki operatörler, grup operatörleri ve ihracatçılar için düzenlenen sertifika ile ilgili kurallar ile (EU) 2018/848 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği uyarınca tanınan kontrol otoriteleri ve kontrol kurumlarının listesini oluşturmak üzere ilgili kuralları belirleyen uygulama yönetmeliği


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R1378-20220101

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/1698 of 13 July 2021
Üçüncü ülkelerde organik sertifikalı operatörler ve operatör grupları ile organik ürünler üzerinde kontroller yapmaya yetkili kontrol makamlarının ve kontrol kuruluşlarının tanınmasına ilişkin prosedürleri, denetimlerine ilişkin kuralları ve bu kontrol makamları ve kontrol kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek kontroller ve diğer faaliyetlerin kurallarını belirleyen, (EU) 2018/848 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği’ni tamamlayıcı yönetmelik


http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1698/oj

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/2119
of 1 December 2021
(EU) 2018/848 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği uyarınca operatörlerden ve operatör gruplarından istenen belirli kayıtlar ve beyanlar ile sertifikaların verilmesi için teknik araçlar hakkında ayrıntılı kuralları sunan uygulama yönetmeliği


http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2119/oj

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/2304
İhracat amacıyla hayvansal ürünlerin organik üretiminde antibiyotik kullanılmadığını belgeleyen tamamlayıcı sertifikaların verilmesine ilişkin kurallar için, (EU) 2018/848 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği’ni tamamlayıcı yönetmelik


http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2304/oj

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/2306
of 21 October 2021
Avrupa Birliğine ithal edilmesi amaçlanan organik ve geçiş sürecindeki ürünlerin sevkiyatlarına ilişkin resmi kontrolleri ve kontrol sertifikasına ilişkin kuralları anlatani (EU) 2018/848 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği’ni tamamlayıcı komisyon yönetmeliği


http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2306/oj

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/2307
of 21 October 2021
Avrupa Birliğine ithal edilmesi amaçlanan organik ve geçiş sürecindeki ürünler için gerekli belge ve bildirimlere ilişkin kuralları belirleyen Komisyon Uygulama Yönetmeliği


http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2307/oj

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/2325
of 16 December 2021
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin (EU) 2018/848 sayılı Yönetmeliği uyarınca, Organik ürünlerin Avrupa Birliğine ithal edilmesi amacıyla (EU) 834/2007 sayılı Konsey Yönetmeliği’nin 33(2) ve (3) Maddesi kapsamında tanınan üçüncü ülkeler listesi ve kontrol otoriteleri ve kontrol organları listesini yayınlayan Komisyon Uygulama Yönetmeliği


http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2325/oj

Standartlar

Hizmetler

Hemen bir müşteri temsilcisinden yardım alın
Organik tarım alanındaki hizmetler ve standartlar hakkında daha detaylı bilgi almak için bize ulaşın

2012 yılında faaliyete başlayan Başak Ekolojik, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Ve Türk Akreditasyon Kuruluşunun denetimi sonucu verilen yetki doğrultusunda organik tarımda denetim ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

Başak Ekolojik

Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin