AB Mevzuatı

AB Mevzuatı

Organik ürünlerin AB organik yönetmeliğine göre belgelenmesinin sağlanması için uyulması gerekli 3 temel mevzuat mevcuttur. Bunlar:

KOMİSYON YÖNETMELİĞİ (EC) No 884/2007

Bu Yönetmelik; iç pazarın etkin bir işleyişini sağlar, adil rekabeti garanti altına alır, tüketici güvenini sağlar ve tüketici çıkarlarını korur, böylece organik üretimin sürdürülebilir gelişimi için temel oluşturur. Organik ürünlerin üretim, hazırlama, etiketleme ve dağıtımının tüm kontrol aşamalarında ortak hedef ve ilkeleri belirler.

Yönetmelikte, organik üretimin amaç ve prensipleri, genel üretim kuralları, organik ürün olarak etiketlemenin kuralları, kontrol sistemi ile üçüncü ülkeler ile ticaret şartları yer alır.

Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02007R0834-20130701

KOMİSYON YÖNETMELİĞİ (EC) No 889/2008

834/2007 sayılı Yönetmelikte geçen ürünlerle ilgili organik üretim, etiketleme ve kontrol konularına ilişkin özel kuralları ayrıntılı olarak anlatır.

Yönetmelik aşağıdaki temel başlıkları içerir:

Organik ürünlerin üretim, işleme, paketleme, taşıma ve depolama kuralları,
Avrupa Birliği’nin Organik üretim logosunun kullanım şartları,
Minimum kontrol gerekleri,
Bilgilerin Komisyona aktarım kuralları

Yönetmeliğin önemli ekleri:

Ek I: Kullanımına izin verilen gübre ve toprak düzenleyiciler
Ek II: Kullanımına izin verilen bitki koruma maddeleri
Ek VIII: İşlenmiş gıda, maya ve maya ürünlerinin üretiminde kullanılan belli ürün ve maddeler
Ek IX: Organik olarak üretilmeyen tarım kaynaklı bileşenler
Ek XI: AB organik logosu

Yönetmeliğe aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R0889-20200107

KOMİSYON YÖNETMELİĞİ (EC) No 1235/2008

834/2007 sayılı (EC) Komisyon Yönetmeliğinin 32. ve 33. Maddelerinde belirtilen koşulları sağlayan ürünlerin AB üyesi ülkelere ithalatı üzerine detaylı kuralları anlatmaktadır. Yönetmelikte sırası ile:

Tamamen uyumlu organik ürünlerin ithalat kuralları,
Eşdeğer garantiler sağlayan organik ürünlerin ithalatına ait kurallar,
Genel Kurallar yer alır.

Yönetmeliğe aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1235-20200706

Avrupa Birliğinin https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_en sayfasından, organik tarım mevzuatları, gelecekte organik tarım, organik ürün ticareti ve benzer konular hakkında daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Standartlar

Hizmetler

Hemen bir müşteri temsilcisinden yardım alın
Organik tarım alanındaki hizmetler ve standartlar hakkında daha detaylı bilgi almak için bize ulaşın

2012 yılında faaliyete başlayan Başak Ekolojik, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Ve Türk Akreditasyon Kuruluşunun denetimi sonucu verilen yetki doğrultusunda organik tarımda denetim ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

Başak Ekolojik

Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin