Sertifikasyon Dokümanları

Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Ücretlendirme Talimatı

Belgelendirme Süreci Akış Şeması

Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Fiyat Teklif Formu

Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı

AB Logosu Kullanımı Hakkında Talimat

Başak Ekolojik Uzaktan Kontrol Talimatı

İtiraz ve Şikâyet Prosedürü

Belgelendirmenin Sonlandırılması, Daraltılması, Askıya Alınması ve Geri Çekilmesi Prosedürü

Kontrol ve Sertifikasyon Süreci Rehberi

İtiraz ve Şikâyet Bildirim Formu

Başak Organik Standard

Başvuru Formu

İlave Kontrol Önlemleri

Tedarikçi Laboratuvar Onaylı Listesi

Üretim Kuralları ve Kontrol Önlemleri

Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin