Sertifikasyon Dokümanları

TR-AB-SM-01.01 Belgelendirme Süreci Akış Şeması

TR-AB-T-01.04 Belgelendirme Ücretlendirme Talimatı

TR-AB-F-01.04.01 Kontrol ve Sertifikasyon Fiyat Teklif Formu

TR-T.01.02 Sertifika Ve Logo Kullanım Talimatı

AB-T-01.03 AB Logosu Kullanımı Hakkında Talimat

TR-AB-T-01.11 Başak Ekolojik Uzaktan Kontrol Talimatı

TR-AB-P-06 İtiraz Ve Şikayet Prosedürü

TR-AB-P-07

Belgelendirmenin Sonlandırılması, Daraltılması, Askıya Alınması ve Geri Çekilmesi Prosedürü

TR-AB-RH-01 Kontrol ve Sertifikasyon Süreci Rehberi

TR-AB-F-06.01 İtiraz Ve Şikayet Bildirim Formu

AB-ST-01 Başak Organic Standard

TR-AB-F-01.01 Başvuru Formu

Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin