AB Organik Tarım Sertifikasyonu

AB Organik Tarım Sertifikasyonu

Başak Ekolojik, 2012 yılından bu yana 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve bu kanuna bağlı hazırlanmış 27676 Sayılı Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Türk Yönetmeliği kapsamında sertifikasyon hizmeti vermekte olup, 2016 yılından itibaren ise sistemine Başak Organik Standardı ve Avrupa Birliği Yönetmelikleri (EC) 834/2007 ve 889/2008’e göre kontrol ve sertifikasyon hizmetini ilave etmiştir.

Organik işlenmiş veya işlenmemiş tarım ürünlerini Avrupa Birliği (AB) pazarında pazarlamak isteyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi, ürünlerini AB Organik Tarım mevzuatına göre sertifikalandırmalıdır.

İlk olarak 30 Mayıs 2018’de yayınlanan, (EC) 834/2007 sayılı Konsey Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldıran, Organik üretim ve organik ürünlerin etiketlenmesi ile ilgili Avrupa Parlementosu ve Konseyinin ana Yönetmeliği (EU) 2018/848, 01 Ocak 2022 itibarı ile yürürlüğe girmiştir.

(EU) 2018/848 sayılı Avrupa Birliği Yeni ana Yönetmeliğinin 57. Maddesi uyarınca; (EU) 834/2007 Sayılı Yönetmeliğin 33(3) Maddesine göre Avrupa Birliği tarafından eşdeğer kontrol organı olarak tanınan Başak Ekolojik 31 Aralık 2024 tarihine kadar (EU) 834/2007 Sayılı Yönetmeliğe göre kontrol ve sertifikasyon yapmaya yetkilidir.

Başak Ekolojik Türk Akreditasyon Kuruluşu tarafında akredite edilmiş ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 1235/2008 no’lu yönetmelik hükümlerince, BIO-175 kodu ile Türkiye, Kırgızistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde hizmet vermek üzere, eşdeğer standardı ile kontrol ve sertifikasyon yapmak üzere aşağıdaki konularda yetkilendirilmiştir;

İşlenmemiş Organik Bitkisel Ürünler (A)
İşlenmiş Organik Tarımsal Ürünler (D)

Hizmetler

Standartlar

Hemen bir müşteri temsilcisinden yardım alın
Organik tarım alanındaki hizmetler ve standartlar hakkında daha detaylı bilgi almak için bize ulaşın

2012 yılında faaliyete başlayan Başak Ekolojik, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Ve Türk Akreditasyon Kuruluşunun denetimi sonucu verilen yetki doğrultusunda organik tarımda denetim ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

Başak Ekolojik

Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin