Yetki ve Sertifikalarımız

TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumu

5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan Başak PR07 Kontrol ve Sertifikasyon Belgesi

Tarım ve Orman Bakanlığı

5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerince verilen Organik Tarım Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışma İzin Belgesi

Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin