EU Legislation

EU Legislation

The main Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council on organic production and labeling of organic products, repealing Council Regulation (EU) 834/2007, first published on 30 May 2018, entered into force as of 01 January 2022. You can reach the consolidated basic act, which includes all changes and corrections from the date of its first publication to 01 January 2022, at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0848-20220101

In accordance with Article 57 of the European Union’s basic act (EU) 2018/848; Basak Ekolojik, recognized as an equivalent control body by the European Union according to Article 33(3) of the Regulation (EU) 834/2007, is authorized to carry out control and certification according to the Regulation (EU) 834/2007 until 31 December 2024.

You can reach the Regulation (EU) 834/2007, to which Başak Ekolojik is still authorized, from the link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02007R0834-20130701

List of third countries, control authorities and control bodies recognized under Article 33(2) and (3) of Regulation (EU) 834/2007 for the importation of organic products into the European Union, European Parliament and Council’s (EU) No 2018/848 In accordance with the Regulation, the Implementing Regulation (EU) 2021/2325 was published in the official gazette L 465/8 dated 29 December 2021. With the new list, Başak Ekolojik has been recognized in Turkey and Kyrgyzstan as well as in the United Arab Emirates under the scope of unprocessed organic plant products (A) and processed organic agricultural products (D). You can reach the relevant regulation at https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2325/oj

Control bodies recognized as equivalent control bodies by the European Union in accordance with Article 33(3) of Regulation (EU) 834/2007 and operators currently engaged in organic production (including those who do not export directly) according to Regulation (EU) 834/2007, new basic act must comply with regulations defining some new rules pursuant to (EU) 2018/848.

Suplementing the Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and the Council, which defines the rules on the official controls in respect of consignments of organic products and in-conversion products intended for import into the Union and on the certificate of inspection, entered into force on 01 January 2022. You can access the Regulation (EU) 2021/2306, which entered into force and repealed (EU) 1235/2008, at https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/2306/oj

Implementing and supplementing regulations under the basic act (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council on Organic production and labeling of organic products, repealing Council Regulation (EU) 834/2007 are listed below:

Regulation Link
REGULATION (EU) 2018/848 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0848-20220101

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/464 of 26 March 2020 laying down certain rules for the application of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the documents needed for the retroactive recognition of periods for the purpose of conversion, the production of organic products and information to be provided by Member States

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020R0464-20211125

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2020/2146 of 24 September 2020
Organik üretimde istisnai üretim kuralları sunan, (EU) 2018/848 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği’ni tamamlayıcı yönetmelik


http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2146/oj

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/279 of 22 February 2021
Organik üretimde ve organik ürünlerin etiketlenmesinde, izlenebilirliği ve uyumu sağlamaya yönelik kontroller ve diğer önlemler ilgili olarak Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği (EU) 2018/848’in uygulanması için ayrıntılı kuralları sunan uygulama yönetmeliği


http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/279/oj

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/771 of 21 January 2021
Organik üretimde resmi kontroller ve grup operatörlerin resmi kontrolleri çerçevesinde belgesel hesaplarının kontrolleri için belirli kriterler ve koşulları sunan, (EU) 2018/848 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği’ni tamamlayıcı yönetmelik


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0771-20210511

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/1165 of 15 July 2021
belirli ürün ve maddelerin organik üretimde kullanılmasına izin verilmesi ve listelerinin oluşturulması hakkındaki uygulama yönetmeliği


http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1165/oj

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/1189 of 7 May 2021
Belirli cins veya türlerin organik heterojen materyalinden, bitkisel üretim materyalinin üretimi ve pazarlanmasına dair, (EU) 2018/848 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği’ni tamamlayıcı yönetmelik


http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1189/oj

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/1342 of 27 May 2021
(EU) 834/2007 Sayılı Yönetmeliğin 33(2) ve (3) Maddesi kapsamında Avrupa Birliği üyesi ülkelere ithal edilen organik ürünlere ve önlemlere ilişkin tanınmalarının denetlenmesi amacıyla üçüncü ülkeler ve kontrol otoriteleri ve kontrol organları tarafından gönderilecek bilgilere dair kuralları tanımlayan, (EU) 2018/848 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği’ni tamamlayıcı yönetmelik


http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1342/oj

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/1378 of 19 August 2021
Avrupa Birliğine organik ve geçiş dönemi ürün gönderen, üçüncü ülkelerdeki operatörler, grup operatörleri ve ihracatçılar için düzenlenen sertifika ile ilgili kurallar ile (EU) 2018/848 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği uyarınca tanınan kontrol otoriteleri ve kontrol kurumlarının listesini oluşturmak üzere ilgili kuralları belirleyen uygulama yönetmeliği


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R1378-20220101

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/1698 of 13 July 2021
Üçüncü ülkelerde organik sertifikalı operatörler ve operatör grupları ile organik ürünler üzerinde kontroller yapmaya yetkili kontrol makamlarının ve kontrol kuruluşlarının tanınmasına ilişkin prosedürleri, denetimlerine ilişkin kuralları ve bu kontrol makamları ve kontrol kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek kontroller ve diğer faaliyetlerin kurallarını belirleyen, (EU) 2018/848 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği’ni tamamlayıcı yönetmelik


http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1698/oj

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/2119
of 1 December 2021
(EU) 2018/848 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği uyarınca operatörlerden ve operatör gruplarından istenen belirli kayıtlar ve beyanlar ile sertifikaların verilmesi için teknik araçlar hakkında ayrıntılı kuralları sunan uygulama yönetmeliği


http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2119/oj

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/2304
İhracat amacıyla hayvansal ürünlerin organik üretiminde antibiyotik kullanılmadığını belgeleyen tamamlayıcı sertifikaların verilmesine ilişkin kurallar için, (EU) 2018/848 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği’ni tamamlayıcı yönetmelik


http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2304/oj

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/2306
of 21 October 2021
Avrupa Birliğine ithal edilmesi amaçlanan organik ve geçiş sürecindeki ürünlerin sevkiyatlarına ilişkin resmi kontrolleri ve kontrol sertifikasına ilişkin kuralları anlatani (EU) 2018/848 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği’ni tamamlayıcı komisyon yönetmeliği


http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2306/oj

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/2307
of 21 October 2021
Avrupa Birliğine ithal edilmesi amaçlanan organik ve geçiş sürecindeki ürünler için gerekli belge ve bildirimlere ilişkin kuralları belirleyen Komisyon Uygulama Yönetmeliği


http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2307/oj

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/2325
of 16 December 2021
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin (EU) 2018/848 sayılı Yönetmeliği uyarınca, Organik ürünlerin Avrupa Birliğine ithal edilmesi amacıyla (EU) 834/2007 sayılı Konsey Yönetmeliği’nin 33(2) ve (3) Maddesi kapsamında tanınan üçüncü ülkeler listesi ve kontrol otoriteleri ve kontrol organları listesini yayınlayan Komisyon Uygulama Yönetmeliği


http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2325/oj

Standards

Services

Get help from a customer representative now
Contact us for more detailed information about services and standards in organic farming.

Başak Ekolojik, which started its operations in 2012, provides inspection and certification services in organic agriculture in line with the authorization given as a result of the inspection of the Turkish Ministry of Agriculture and Forestry and the Turkish Accreditation Agency TÜRKAK.

Başak Ekolojik

Contact us for detailed information