Türk Organik Tarım Sertifikasyonu

Türkiye’de organik üretim ve kontrol sertifikasyon için kurallar, 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve bu kanuna bağlı hazırlanmış 27676 Sayılı Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik kapsamında belirlenmiştir (detaylar için bkz. Standartlar). Bu Yönetmelik Türkiye’de organik olarak pazarlanacak yerli üretim ve ithal ürünlerin tarladan nihai tüketici satış noktasına kadar her aşaması için geçerli ve zorunludur. Buna bağlı olarak söz konusu zincirde faaliyet gösteren tüm müteşebbislerin ilgili yönetmelik kapsamında sertifikalandırılmaları gerekmektedir.

Başak Ekolojik T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerince, TR-OT-28 kodu ile:

Organik Bitkisel Üretim
Organik Hayvansal Üretim
Organik Ürünlerin İşlenmesi, Ambalajlanması, Etiketlenmesi, Depolanması Taşınması ve Pazarlanmas​ı

kapsamlarında hizmet vermek üzere yetkilendirilmiş Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşudur.

Bizimle İletişime Geçin